Projecten

Doordecentralisatie Huisvesting PO Breda

De elf schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Breda en de gemeente hebben met elkaar de intentie uitgesproken vorm te geven aan de doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de gemeente naar het collectief van de schoolbesturen. Het gaat om ruim 100 schoolgebouwen. Het projectleiderschap gaat om een succesvolle vormgeving van de doordecentralisatie, waarbij de visie op het onderwijs in de te realiseren kindcentra leidend is.

Impressie