Projecten

Hoefeijzers Advies

Ervaring

Na 35 jaar onderwijs ervaring, als leraar, directeur en bestuurder ben ik bewust overgestapt naar het zelfstandige advieswerk. Graag wil ik mijn ervaring inzetten om scholen en samenwerkingsverbanden op een hoger plan te tillen, zodat ze hun kwaliteit zien toenemen en nieuwe kansen kunnen pakken. De 21e eeuw vraagt nieuwe oplossingen, die vaak niet meer alleen in eigen kring te realiseren zijn. Hoefeijzers Advies kan u helpen met de volgende vraagstukken.

Doorlopende leerwegen

Als we de leerling centraal stellen, moet de focus op succesvolle leerroutes komen te liggen. Daar waar we erin slagen de doorlopende leerwegen goed vorm te geven, stijgt met onderwijsrendement. Een beproefde aanpak die in een netwerk van scholen kan worden gerealiseerd, ligt voor de hand.

Krimpvraagstukken

Krimpvraagstukken en strategische samenwerking Scholen, die zich genoodzaakt zien om stappen te zetten om de toekomst veilig te stellen en gemeenten die de scholen moeten aanpassen aan de onvermijdelijke bevolkingskrimp, staan voor een grote uitdaging. De succesvolle samenwerking tussen de scholen en de gemeente vormt een waarborg voor werkzame oplossingen en voorkomt de negatieve effecten van harde concurrentie.

Strategieontwikkeling

Scholen staan voor de vraag hoe hun toekomst eruit ziet en hoe zij hun kwaliteit kunnen aanpassen aan de eisen van de tijd. De strategie ontwikkeling van de school of de groep van scholen samen met de medewerkers en de directie tot stand brengen, kan vorm krijgen op een wijze die energie geeft. Een toekomstplan is geen papieren stuk, maar een het resultaat van een proces van dialoog en draagvlakvorming.

Out of the Box

Passie, creativiteit en out of the box thinking Hoe ga je met je teams in gesprek over kwaliteit? In dit tijdperk, waar ook nieuwe kwaliteit wordt gevraagd en organisaties onder druk staan, is creativiteit nodig en een werkwijze die betrokkenheid en vertrouwen geeft, zodat men het beste van zichzelf kan geven. Gepassioneerde scholen hebben aantrekkingskracht op leerlingen en ouders. Hoe ontstaat passie in de organisatie?

Functioneren in netwerken

Scholen moeten functioneren in samenhang met hun omgeving. Overheid, andere scholen en vaak ook instellingen en bedrijfsleven vormen het werkgebied, waartoe de school zich moet verhouden. Overheden willen verantwoordelijkheden delen, maar hebben vaak geen ervaring hoe zij dat met de schoolbesturen vorm moeten geven.

Doordecentralisatie

Gemeenten kunnen de huisvestingsverantwoordelijkheid voor het voortgezet en het primair onderwijs decentraliseren naar (het collectief van) de schoolbesturen. In de gemeenten waar dat inmiddels is gebeurd, zijn interessante resultaten geboekt. De kwaliteit, de diversiteit en de samenwerking tussen de schoolbesturen is er toegenomen. De schoolbesturen kunnen (samen) meer met minder geld.

Kosten

Meer rendement voor minder geld Hoe kan het onderwijs een betere kwaliteit krijgen met minder geld? De visie op leren en op het organiseren daarvan, moet daarvoor aandacht krijgen. Een optimale mix van klassikaal onderwijs en leren met ICT middelen en social media in combinatie met een effectieve pedagogiek, draagt bij aan een versterkte motivatie om te leren.

Samenwerken met het bedrijfsleven

ROC’s en VMBO-scholen zijn voor een actuele beroepspraktijk aangewezen op het bedrijfsleven. Bedrijven zijn met het oog op de vergrijzing voor hun toekomstig personeel steeds meer afhankelijk van de scholen. Strategisch en structureel samenwerken met het bedrijfsleven is een must. Hoe kan die samenwerking vorm krijgen, zodat beide partijen de meerwaarde ervaren en met elkaars vraagstukken en praktijken rekening houden?

Impressie