Projecten

Leerpark Dordrecht

Leerpark Dordrecht is een onderwijs campus van drie scholen voor VMBO, het ROC en de gemeente, waarmee een krachtige versterking van het beroepsonderwijs is gerealiseerd. In het Leerpark is een integratie van leven, leren en werken vorm gegeven om te bereiken dat de motivatie van de studenten om te leren aanzienlijk wordt verhoogd. Daarnaast blijft door de aanwezigheid van bedrijven het onderwijs state of the art. Het praktijkonderwijs krijgt er vorm in onderwijsleerbedrijven met echte klanten, waardoor dat wat de student doet reƫle betekenis krijgt. Als voorzitter van het college van bestuur van het ROC heeft Max Hoefeijzers leiding gegeven aan de ontwikkeling en de realisatie van het Leerpark.

Impressie