Projecten

Masterplan Drechtsteden

Masterplan Drechtsteden heeft zich ten doel gesteld om een samenhangende infrastructuur van VMBO en MBO scholen te realiseren, die met het oog op de tekorten op de arbeidsmarkt, voldoende goed opgeleide vakmensen levert aan het bedrijfsleven. Daarvoor gaan de schoolbesturen samenwerken, worden doorlopende leerwegen opgezet en worden duurzame samenwerkingsrelaties opgezet met het (georganiseerde) bedrijfsleven en de instellingen. De projectleider heeft tot taak deze strategische samenwerking vorm te geven en te zorgen dat de doorlopende leerwegen worden ontworpen en geïmplementeerd.

Impressie